Április 23-án Debrecen román megszállásának századik évfordulójára emlékezünk

Április 20-án, Nagyváradon, nagyszabású ünnepi rendezvényekkel ünnepelték a román hadsereg bevonulásának és a román adminisztráció bevezetésének centenáriumát. 1919. április 23-án, a román hadsereg Debrecent is elfoglalta, és 11 hónapig megszállás alatt tartotta. A száz évvel ezelőtti eseményekre emlékezünk.

Tovább olvasom »

Böcskei László megyéspüspök húsvéti üzenete

Krisztus feltámadásának ünnepén jogosan fogalmazódnak meg bennünk a következő kérdések: Mit ért a mai ember húsvét ünnepéből? Mit fogad el a mai ember húsvét üzenetéből? Mennyire közelíti meg a mi húsvétunk Jézus örök húsvétját, amely a halálon aratott győzelem útján, a bűn sötétségéből az élet világosságára vezeti az Őt követőket? Jogosak ezek a kérdések, hiszen folyton folyvást azt tapasztaljuk, hogy egy önmagára összpontosító világban élünk, ahol egyre több a magára maradt és elszigetelődött ember, az örömnélküli és reménytelenségtől szomorú ember.

Tovább olvasom »

Ft. Csűry István királyhágómelléki püspök húsvéti pásztorlevele

Jézus Krisztus nevén szólítja meg Máriát! Máriához… a keserű lélekhez, a szomorú emberhez – személyesen megszólítja, csak hozzá szól! Hozzánk a keserű, a szomorú emberekhez szól és nevünket említi. Megszólítottak vagyunk egyen-egyenként, abban a sajátos, – semmi és senki máshoz nem hasonlítható helyzetben –, amiben vagyunk. A feltámadt Isten ismeri a nevünket, és úgy szólít meg bennünket is! Nyitott sír mellett megszólít, gyülekezetedben éppen eltitkolni vágyott könnyeid mellett nevedet említi, vagy otthonodban, amikor a remény utolsó lehetőségét latolgatod. Megszólít ott is, ahol nem akarod hallani Őt egyelőre!

Tovább olvasom »

A szabadság fővárosának szomszédságában – 14. rész

„Debrecen – a szabadság fővárosa” címmel, fél éven át tartó rendezvénysorozat emlékezik Debrecenben arra, hogy 1849. január elsejétől június elejéig a cívisváros volt a nemzet fővárosa. Hírportálunk Dr. Fleisz János, nagyváradi történész, egyetemi tanár „Kossuth és Nagyvárad” című tanulmányából szerkesztett sorozattal idézi fel a „másik főváros” szomszédságában történt eseményeket. A következő részekben Kossuth Lajos és Nagyvárad kapcsolatát mutatjuk be.

Tovább olvasom »

Nagycsütörtök az Eucharisztia (Oltáriszentség) és a papság (egyházi rend) alapításának ünnepe

Délelőtt olajszentelési misét tartanak a püspöki székesegyházakban. A püspök együtt misézik az egyházmegye papjaival, megszenteli a keresztelendők és a betegek olaját, valamint a krizmát. A papság ilyenkor megújítja szenteléskor tett ígéreteit. Este minden templomban szentmisével emlékeznek az Utolsó Vacsorára, az Oltáriszentség és az egyházi rend alapítására.

Tovább olvasom »