Felhasználási feltételek és adatvédelmi irányelvek

A jelen felhasználási feltételek a denagy.hu (Szolgáltató) által üzemeltetett denagy.hu oldalain elérhető információs, társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybe vevője (Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a denagy.hu bármely szolgáltatását igénybe veszi.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen Felhasználási Feltételeket! Amennyiben nem ért egyet ennek kitételeivel, kérjük, hogy ne használja tovább weblapunkat! Ha továbbra is használja a honlapunkat, úgy tekintjük, hogy Ön elfogadta a Felhasználási Feltételeket. Az elfogadás azt jelenti, hogy Ön hozzájárul ahhoz, hogy betartsa ezen Felhasználási Feltételek előírásait úgy, ahogyan azok az Ön látogatása idején, Weboldalunkon szerepelnek.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a denagy.hu bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon apróhirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

Kérjük, hogy rendszeres időközönként olvassa át a Felhasználási Feltételeket, hiszen ha Ön használja Weboldalunkat az új Felhasználási Feltételek publikálása után, úgy tekintjük, hogy Ön hozzájárult a Weboldalon az Ön látogatásakor már publikált új változathoz.

HOZZÁSZÓLÁSOK

Felhasználók a denagy.hu honlapon elhelyezett tartalmakhoz csak a Facebookon, mint harmadik félhez regisztrált felhasználók jogosultak:

– Hozzászólni a Facebook Comment alkalmazással.
– Megosztani a Like Button és a Share alkalmazásokkal.

A hozzászólások minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a denagy.hu nem vállal felelősséget.

A Facebookon megjelent hozzászólások adminisztrálási jogát a denagy.hu teljes mértékben fenntartja. A hozzászólások közül eltávolítjuk:

 • a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a vallásos vagy más meggyőződésre vonatkozó negatív megjegyzéseket;
 • a személyiségi jogokat sértő hozzászólásokat;
 • a bűncselekmény elkövetésére sarkalló vagy bűncselekmény elkövetésével vádoló szövegeket;
 • a reklámnak minősülő hozzászólásokat;
 • az értelmetlen, goromba, megbotránkoztató szavakat tartalmazó bejegyzéseket.

A szerkesztőség fenntartja a jogot a fenti elveket többször is megsértő látogató hozzászólási jogának megvonására.

A Facebook alkalmazások esetében a Facebook adatvédelmi irányelvei a mérvadóak.

APRÓHIRDETÉSEK

A Szolgáltatás célja és lényege: felület biztosítása a Felhasználók számára apróhirdetéseik on-line környezetben történő feladására és megjelenítésére.

A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Felhasználók által a Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a Szolgáltatás használatával közzétett információk tekintetében a Szolgáltató jogosult de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A Szolgáltatás igénybevételének feltételei

Felhasználó kizárólag az lehet, aki

 • elmúlt 18 éves, cselekvőképessége nem korlátozott és nem cselekvőképtelen; vagy
 • 14. életévét betöltött nem cselekvőképtelen kiskorú, aki a Szolgáltatás használatához és a regisztrációhoz beszerezte törvényes képviselőjének hozzájárulását vagy utólagos jóváhagyását és ezt a Szolgáltató kérésére bármikor bizonyítani tudja; vagy
 • jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.

A Felhasználók részére a Szolgáltató az alábbi feltételek együttes teljesítésétől függően teszi lehetővé a Szolgáltatás használatát:

a. a Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható;
b. tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, és/vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás működtetését;
c. tilos a Felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.

Regisztráció

Felhasználók a weblapon történő regisztráció nélkül olvashatják Szolgáltatás nyilvános tartalmait, és vehetik igénybe az apróhirdetés feladását. Az apróhirdetés feladását érvényes e-mail cím megadásával vehetik igénybe. A Szolgáltatás igénybevételének feltétele a Szabályzat ismerete és elfogadása.

Az apróhirdetés-feladás lépései:
a. a felhasználó az apróhirdetés rögzítése során megad egy e-mail címet, és felelősséget vállal annak valódiságáért;
b. az apróhirdetése rögzítéséről levél kiküldésre kerül a megadott e-mail címre;
c. a rögzített apróhirdetés csak a Szolgáltató jóváhagyása után kerül megjelenésre;
d. felhasználó apróhirdetését bármikor törölheti.

Adatszolgáltatás

a. A Felhasználó köteles valós adatokat megadni az apróhirdetés feladása során és a Szolgáltatás keretein belül feladott apróhirdetésekben. 
b. A Felhasználó köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, cím, telefonszám, emailt cím) szerepeltetni adatai között és az általa feladott apróhirdetésekben. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését megszüntetni és az adott apróhirdetéseket törölni.
c. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal ad fel apróhirdetést, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza, és apróhirdetéseit valamennyi adattal együtt törölje.

Az apróhirdetések tartalma

A Felhasználó felelősséggel tartozik azért, hogy a Weblapon megjelenő apróhirdetésének tartalma megfeleljen a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.

TILOS CÉGES, KERESKEDELMI HIRDETÉSEK APRÓHIRDETÉSKÉNT TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSE (kivételt képeznek ez alól a Biznisz rovatban megjelenő üzleti partnerkeresésre, valamint cégek, vállalkozások eladására-vételére vonatkozó apróhirdetések)

Tilos olyan apróhirdetés elhelyezése, amely valótlan, pontatlan vagy megtévesztő adatokat tartalmaz.

Nem jeleníthető meg olyan apróhirdetés, amely:

 • franchise értékesítő hálózatba vagy multi-level marketing (MLM) rendszerbe történő belépést ajánl;
 • válaszboríték küldésére vagy pénzösszeg befizetésére hív fel;
 • bűncselekményre felbujtást valósít meg;
 • nincs tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra;
 • súlyos vagy széleskörű ellenállást vált vagy válthat ki;
 • becsmérlő vagy megalázó;
 • faji, vallási vagy politikai ellentétet szít vagy szíthat;
 • nem egyértelmű megfogalmazásánál fogva, nem pontosan körülhatárolhatóak az ajánlott álláslehetőség paraméterei, illetve burkoltan igyekszik a nem megengedett tartalma(ka)t megjeleníteni, pl. klubtagságot említ, az MLM rendszerbe történő belépést otthoni munkaként tünteti fel, erotikus munkát kínál, stb.

Egy adott apróhirdetés egyidejűleg csak egy kategóriában tehető elérhetővé a Szolgáltatás keretein belül, és az apróhirdetés érvényességi ideje alatt az adott Felhasználó által a Weboldalon azonos, vagy nagyon hasonló, lényegi eltérést nem tartalmazó, a Szolgáltató megítélése szerint ugyanazt a terméket, szolgáltatást, stb. hirdető tartalommal további apróhirdetés nem tehető közzé. Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy ugyanaz az apróhirdetés többször is szerepel, jogosult az apróhirdetést valamennyi megjelenési formájában eltávolítani.

Az apróhirdetésekhez a Felhasználók jogosultak a Szolgáltató által meghatározott méretű és mennyiségű kép- vagy video fájl tartalmak (Felhasználói Tartalom) feltöltésére. Ezek kizárólag az adott apróhirdetés tartalmával lehetnek kapcsolatosak.

A Felhasználói Tartalmat közzétevő Felhasználó a hozzáférhetővé tétellel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal azért, hogy az általa megosztott Felhasználói Tartalom tekintetében megfelelő jogosultságokkal rendelkezik
a. a tartalom Szolgáltatás keretében történő nyilvánossághoz közvetítésére, valamint
b. a Szolgáltató részére – a jelen Szerződés Szolgáltató általi teljesítéséhez szükséges mértékű – felhasználási jog engedélyezésére.

A Felhasználó bármikor jogosult az általa feltöltött videók vagy képek eltávolítására.

A feltehetően jogsértő Felhasználói Tartalmat Szolgáltató jogosult előzetes értesítés nélkül eltávolítani.

A denagy.hu fenntartja magának a jogot, hogy az apróhirdetések egységességének biztosítása érdekében a Felhasználó hozzájárulása nélkül a hirdetésen kisebb formai és/vagy tartalmi módosításokat eszközöljön.

Felhasználó kérésére Szolgáltató jogosult az apróhirdetés román nyelvre fordítására, és annak megjelentetésére a denagy.hu románra fordított változatán, az oradeb.ro oldalon.

A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja (?AS IS?), a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltatáson elérhetővé tett apróhirdetésekkel, a Szolgáltatás használatával tett felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. A Felhasználók kötelesek gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatáson elérhetővé tett tartalmat szükség esetén (pl. a későbbi felhasználás céljából) archiválják.

Szolgáltató lehetőséget ad arra, és egyben kéri, hogy a kifogásolt hely és tartalom megjelölésével Felhasználó haladéktalanul jelezze, ha megítélése szerint a Weboldalon elérhető valamely tartalom jogsértő. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az Elkertv. rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat a következő címre továbbíthatják: denagy.hu szerkesztőség; info@denagy.hu email címre.

A Felhasználók által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználók tartoznak felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatás használatával a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, az adott Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja.

A Felhasználó vállalja továbbá, hogy minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Szolgáltatót egyértelműen tisztázó, nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a Szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Szolgáltató nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését, és a Szolgáltatónál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

Az egyes Felhasználókat terheli a teljes felelősség a szoláltatás során önkéntesen megadott adataikkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azoknak a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik az általa megadott adatok illetéktelen használatával a Szolgáltatónak, vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

Tilos adatbányászó robotokat vagy hasonló adatgyűjtő és adatkinyerő eszközöket használnia, tilos visszaélnie Weboldalunkkal vírusok, illetve bármely más rosszhiszemű vagy technikai szempontból káros egyéb anyag bevezetésével, tilos megkísérelnie a Weboldalunkra illetéktelenül hozzáférnie, illetve Weboldalunkat szolgáltatásmegtagadással járó támadásnak alávetnie. Amennyiben ezen rendelkezéseket megszegi, bűncselekményt követhet el, és az ilyen jellegű cselekedetekért mi feljelenthetjük Önt az illetékes hatóságokhoz anélkül, hogy ezzel lemondanánk bármilyen, a felmerülő károk térítésére rendelkezésünkre álló egyéb törvényes eszköz használatáról.

A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó a jelen Szabályzatban foglaltakat megszegi, vagy a Szolgáltatást egyébként visszaélésszerűen használja, a Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül ideiglenesen vagy végérvényesen korlátozza, apróhirdetéseit az összes kapcsolódó adattal együtt felfüggessze, vagy törölje.

Apróhirdetés törlése

A Felhasználó bármikor törölheti apróhirdetését önmaga, vagy oly módon, hogy az apro@denagy.hu e-mailen keresztül jelzi ezt az igényét. A törölt apróhirdetéseket, és a hirdetés feladása során megadott kapcsolati adatokat törlés után rendszerünkben nem tároljuk, azokat nem őrizzük meg semmilyen formában.

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Az apróhirdetés során megadott személyes adatokat a hírportál üzemeltetője, azaz az adatkezelő elektronikus formában tárolja mindaddig, míg az apróhirdetés ?él?, azaz weboldalán fent van. Ezen adatokat a denagy.hu harmadik személynek vagy szervezetnek nem adja ki.

Más weboldalakra vagy más weboldalakról mutató linkek

Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezeknek a linkeknek csupán az a célja, hogy további információkkal szolgáljanak. Ha Weboldalunkon feltüntetjük azokat, ez még nem jelenti azt, hogy egyetértünk azzal, azonosítjuk magunkat annak álláspontjával, vagy felelősséget vállalunk érte, tartalmáért, használatáért, vagy az általa elérhető termékekért vagy szolgáltatásokért. Nem vagyunk kötelesek Harmadik Fél Weboldalát szűrni vagy figyelni, és nem is vizsgáltuk ki vagy figyeltük Harmadik Fél Weboldalának pontosságát, teljességét vagy törvényességét. Nem vagyunk felelősek semmilyen kárért vagy veszteségért, amit Harmadik Fél Weboldalának használata vagy az abban való megbízás okozhat Önnek. Ön saját felelősségére használja a Harmadik Fél Weboldalát. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a denagy.hu nem vállal felelősséget.

Az érintetti jogok gyakorlásáról

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 38. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése. Erről bővebben a Hatóság honlapján olvashat.

Szerzői jog

A denagy.hu-n (www.denagy.hu) megjelenő képi és szöveges információk a kiadó kizárólagos tulajdonát képezik. Azok után közlése a kiadó engedélye nélkül tilos, és jogi lépéseket vonhat maga után.

A weblap felhasználóinak esetenként lehetőségük van írásos, fotó, illetve video anyagok beküldésére, ezek forrását a denagy.hu mindenesetben jelzi. A képi és video anyagok beküldésével a beküldő egyúttal kijelenti és szavatolja, hogy az eljuttatott mű saját szellemi termékét képezi, azon másnak sem személyhez fűződő, sem vagyoni joga, követelése nem áll fenn. A felhasznált képek tekintetében a Szerző szavatolja, hogy annak közlése másnak sem a személyhez fűződő, sem vagyoni jogát nem sérti. A denagy.hu. nem felelős semmiféle olyan kárért, amely ezen szerződéses rendelkezés megszegéséből ered.

A denagy.hu fenntartja magának a jogot, hogy az egyes írásos anyagok, fotók, video anyagok közlési sorrendjét, maga határozza meg, illetve azok közlését minden indoklás nélkül visszautasítsa.

Az elutasított írásos anyagokat, fotókat, video anyagokat, nem küldjük vissza, azokat megsemmisítjük, vagy töröljük.