A Debreceni Egyetemmel közösen szerveznek online nemzetközi konferenciát

A Partiumi Keresztény Egyetem társadalomtudományi képzéseinek 30 éves jubileuma alkalmából a Partiumi Keresztény Egyetem Humántudományi Tanszéke, a Partiumi Területi Kutatások Intézete és a Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézete Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke online, nemzetközi tudományos konferenciát szervez március 26-án. Jelentkezési határidő: március 15.

A Partiumi Keresztény Egyetem 30 éves történetében a társadalomtudományok kiemelt helyet foglalnak el, hiszen a jogelőd intézmény, a Sulyok István Református Főiskola egyik alapító szakja 1991-ben éppen a Vallástanár–Szociális munka, akkor még ötéves egyetemi képzés volt, amelyik nem jöhetett volna létre a Debreceni Egyetem oktatóinak hathatós szakmai segítsége nélkül.

A társadalomtudományi oktatás tovább bővült a Szociális munka, Szociológia, Diakónia alapszakok és az Európai szociálpolitikák mesterképzés akkreditálásával, a korábbi Társadalomtudományi Tanszék utódjaként működő Humántudományi Tanszék ma már a pedagógusképzésben is fontos szerepet tölti be, hiszen égisze alatt működik az Óvodai- és elemi oktatás pedagógiája alapképzés is.

Oktatói és kutatói teljesítményének köszönhetően az elmúlt harminc esztendőben Partiumi Keresztény Egyetem a régió és a Kárpát-medencei magyar tudományosság fontos szereplőjévé vált, innen tekintünk vissza a kezdeti időkre, amikor az intézmény nemzetközi tudományos jelenlétét elsősorban a társadalomtudományi kutatások határozták meg.

A rendszerváltás követően nem csak a kisebbségi felsőfokú oktatás intézményesítésével járó harcokat kellett megvívni, hanem a szakmai közösség többi tagjával is együtt kellett dolgoznunk azért, hogy az évtizedekig megbélyegzett társadalomtudományok visszanyerjék az őket megillető helyüket. Az elmúlt harminc esztendő változásai ezen a téren megnyugvást, konszolidációt, de számos újabb kihívást is hoztak, többek között ilyenek a társadalomtudományok oktatásával, megbecsültségével, munkaerőpiaci jelentőségével kapcsolatos kérdések.

A kerek évforduló alkalmából a Partiumi Keresztény Egyetem Humántudományi Tanszéke, a Partiumi Területi Kutatások Intézete és a Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézete Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke online tudományos konferenciát szervez. A három évtizedes jubileum alkalmával várjuk a Kárpát-medence oktatóit és kutatóit, hogy csatlakozzanak a a társadalomtudományokat érintő kortárs problémákat, eredményeket megvitató online tudományos ülésszakhoz. Tematikáját tekintve a konferencia integratív és interdiszciplináris, a tanszék mostani és korábbi képzéseihez igazodva várjuk a szociális munka, diakónia, szociológia, szociálpolitika és nem utolsósorban a pedagógia területéhez kapcsolódó előadásokat, de szívesen látjuk a határtudományok képviselőit is (pl. humán földrajz, regionális tanulmányok).

További tudnivalók a Partiumi Keresztény Egyetem honlapján.