Debrecen után Nagyváradon is bemutatják az 550 éves Budai krónikát

2023. pünkösd vigíliáján ünnepeltük az első Magyarországon nyomtatott könyv, a Budai krónika kiadásának 550. évfordulóját. A jubileum alkalmából az Országos Széchényi Könyvtár újra megjelentette a művet, amelyet szeptemberben egy tíznapos körút keretében mutat be a magyar közösség számára. Debrecenbe szeptember 7-én érkezett, Nagyváradon szeptember 16-án, szombaton, 17 órakor mutatják be a püspöki palota dísztermében.

A magyar nemzeti könyvtár tevékenységéről Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója, a krónikáról Farkas Gábor Farkas művelődéstörténész beszél az érdeklődőknek.

„Finita Bude anno Domini MCCCCLXXIII in vigilia penthecostes: per Andream Hess” – befejeződött Budán az Úr 1473. esztendejében pünkösd előestéjén Hess András által. A Budai krónika utolsó mondatával kezdődik a magyar nyomdászat története. A Chronica több önálló történeti mű összeolvasztásából létrejött szövege 14–15. századi kódexekből maradt ránk. A kötet egyedülálló az európai művelődés és tipográfia történetében, ugyanis nem ismerünk több példát arra, hogy egy azonos kultúrkörbe tartozó népesség a saját történelmét örökítse meg első nyomtatványában, az ősnyomdák első munkái között inkább latin nyelvtanok, kalendáriumok, praktikus kiadványok szerepeltek.

A Chronica Hungarorum feltételezhetően kétszáz-kétszázötven eredeti példányából mindössze tíz maradt fenn a világon, e köteteket Szentpétervártól Princetonig a világ híres könyvtáraiban, Magyarországon könyvtárunkban és az ELTE Egyetemi Könyvtárban őrzik. A magyar nemzeti bibliotéka példánya teljes, és napjainkig mindössze kétszer készült hasonmás kiadás róla: 1900-ban és 1973-ban. (Forrás: https://chronica.oszk.hu/550-eves-a-budai-kronika/)

 

Fotó: https://www.facebook.com/nemzetikonyvtar