Dominica Palmarum: az idei debreceni városi keresztút mottója a hazaszeretet

A nagyhetet megelőző vasárnapon Jézus diadalmas jeruzsálemi bevonulását ünnepelik Debrecenben is. Virágvasárnap ebben az évben egybeesik az 1849-es Függetlenségi Nyilatkozat debreceni kihirdetésének 170. évfordulójával, így a város számára különleges alkalom április 14-e. Krakomperger Zoltán, a debreceni római katolikus Szent Anna Székesegyház plébánosa azt mondta, az eseményhez kapcsolódva az idei városi keresztút témája a hazaszeretet lesz.

A plébános az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón elmondta: a tematika segítségével a kereszténység olyan dimenzióját tervezik meghonosítani, amely bizonyos vonatkozásban nincs kellőképpen a hívek, vagy más érdeklődő emberek gondolatának előterében. Ez pedig a hitünk közéleti, társadalmi vonatkozása. A Jézus Krisztusba vetett hit nem csupán a személy és az Isten kapcsolatát hivatott gazdagítani, hanem a társadalomnak a javát is szolgálja.
Mint mondta, a hívő ember vallja, hogy elutasítja a nacionalizmust, de a kozmopolitizmust is. A hívők közössége hitből és evangéliumi motivációból indíttatva kiállhat hazánk szeretetének védelmében. E felebaráti szeretet mintája és örökérvényű mércéje Jézus Krisztus keresztútjában megtalálható, ennek gazdagságát mind a személyes, mind a közéletben tudjuk kamatoztatni.
A hazaszeretetet a Szentírás is alátámasztja (Mt 23), amikor Jézus az egész választott népet jelképező Jeruzsálemet megsiratja. Jézus életében is helye volt a hazaszeretetnek, amely minden krisztus-követő ember életében is hasonló teret kell, hogy kapjon.

A városi keresztút

Debrecenben immár hagyomány, hogy a szamárháton érkező Krisztust és üdvözlőit a Kuckó Művésztanya bibliai kort idéző jelmezesei idézik meg, s mivel a páros táncnak nagyböjtben helye nincs, a debreceni néptáncosok közül a lányok járnak körtáncot, s köszöntik a tavaszt kapuzókkal.

Déri tér 16.00

Keresz(t)yén(y) felekezetek köszöntője: igeolvasás – Asztalos Richárd evangélikus igazgató lelkész, igemagyarázat – Dr. Fekete Károly református püspök, barkaszentelés – Palánki Ferenc római katolikus püspök, áldás – Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita.

Debreceni Dalárdatalálkozó résztvevőinek éneke, vezényel Berkesi Sándor Kossuth-díjas karnagy.

Gyimesvölgyi Férfikar | Köröstárkányi Dalárda | Pest-Budai Dalárda | Sárándi Dalárda | Váradi Dalnokok

A barkaszentelést követően az ünnepi menet a Kossuth térre érkezik, ahol a nagyhétre előretekintve bibliai keresztútjárás kezdődik, melynek stációit az egyházközségek, gyülekezetek fogadják örökbe.

Kossuth tér (Főnix-szökőkút): Debreceni Görögkatolikus Parókia – Csonkatemplom: Debrecen Kistemplomi–Ispotályi Református Egyházközség – Csokonai Színház: Debreceni Baptista Gyülekezet – Szent Anna-székesegyház lépcsője: Szent Anna Főplébánia – Kormányhivatal: Debreceni Evangélikus Egyházközség – Régi Városháza: Debreceni Szent Háromság Magyar Ortodox Egyházközség – Kossuth tér (Főnix-szökőkút)

Az állomáshelyeken az elmélkedéseket Varga Klári Jászai Mari-díjas színésznő, Berettyán Nándor és Berettyán Sándor, a Nemzeti Színház színművészei és Dánielfy Gergely, a Kaposvári Egyetem színművész hallgatója olvassák fel. Közreműködnek továbbá a Debreceni Zenede Pendely családjának tagjai.

18 órától a Nagytemplomban a Debrecen Helyőrségi Zenekar zenés áhítata kezdődik Dominica Palmarum címmel – igét hirdet Sajtos Szilárd őrnagy, tábori lelkész, vezényel Pál István őrnagy és Kovács Róbert százados

 

 

Fotó: Archív