Imahét a Krisztus-hívők egységéért Debrecenben és Nagyváradon

A naptári év egyházi programjainak az ökumenikus imahét az első jelentős eseménye, amelyen a különböző felekezetek képviselői együtt imádkoznak a Krisztus-hívők egységéért. Az idei hét – január 16–23. – témáját és istentiszteleti rendjét a Közel-Keleti egyházak Tanácsa állította össze:
„Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” / „Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat” (Mt 2,2). Az idei Imahéten is minden este máshol, de mindig együtt – hívők és érdeklődők – gondolkodhatnak az ige üzenetén.
 

Debrecen

Az országos rendezvénysorozat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) Elnöksége közös szervezésében valósul meg évről évre. 

Az Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Főszékesegyház

Január 16. vasárnap, 17.00 óra:

Köszöntés: Kapin István görögkatolikus parókus          

Igét hirdet: Püski Lajos református lelkészi főjegyző

Imaközösséget vezeti: Dr. Seszták István görögkatolikus főhelynök      

Evangélikus Templom

Január 17. hétfő, 17.00 óra:

Köszöntés: Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor

Igét hirdet: Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita       

Imaközösséget vezeti: Oláh István református lelkipásztor        

Kistemplom-Ispotályi Református Templom

Január 18. kedd, 17.00 óra:

Köszöntés: Zsoldos Tibor református lelkipásztor         

Igét hirdet: Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor   

Imaközösséget vezeti: Dr. Khaled A. László metodista szuperintendens

Szent Anna Római Katolikus Székesegyház

Január 19. szerda, 17.00 óra:

Köszöntés: Palánki Ferenc római katolikus püspök

Igét hirdet: Dr. Fekete Károly református püspök          

Imaközösséget vezeti: Dr. Krakomperger Zoltán római katolikus általános helynök       

Kossuth utcai Református Templom

Január 20. csütörtök, 17.00 óra:

Köszöntés: Tóth Tamás református lelkipásztor

Igét hirdet: Dr. Krakomperger Zoltán római katolikus általános helynök

Imaközösséget vezeti: Sipos Barnabás ortodox parókus

Baptista Imaház – Szappanos utca

Január 21. péntek, 17.00 óra:

Köszöntés: Komlósi Sándor baptista lelkipásztor          

Igét hirdet: Hadházi Tamás református esperes 

Imaközösséget vezeti: Somogyvári Flóra evangélikus lelkészjelölt                                          

Megtestesülés Római Katolikus Templom

Január 22. szombat, 17.00 óra:

Köszöntés: Tóth László római katolikus esperes plébános

Igét hirdet: Kiss János baptista lelkipásztor       

Imaközösséget vezeti: Szabó Gábor diákonus               

Református Nagytemplom

Január 23. vasárnap, 17.00 óra:

Köszöntés: Dr. Fekete Károly református püspök

Igeolvasás: Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor

Előima: Sipos Barnabás ortodox parókus

Igét hirdet: Palánki Ferenc római katolikus püspök

Apostoli Hitvallás: Bereczki Lajos baptista lelkipásztor – rektorhelyettes

Záróima, Úri ima: Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita

Hirdetések: Beszterczey András református lelkipásztor

Áldás: szolgálattevők közösen     

Az imahét perselyadományát a Debreceni Mentőállomásnak ajánlják fel a szervezők. 

 https://www.meot.hu/dokumentumok/2021kereszteny/ImahetiFuzet2022.pdf

Nagyvárad

„Az egység nem egyformaság, hanem többszólamúság a szeretetben.” (Ferenc pápa) 

Az imahét nyitányaként 2022. január 16-án, vasárnap, 18 órakor Böcskei László megyés püspök vezetésével vesperást (esti dicséretet) végeznek a Nagyváradi Római Katolikus Székesegyházban.