Jól haladnak a Debrecennel közös projekt keretében épülő román-magyar kulturális központ építési munkálatai

Lassan végéhez közeledik a ?Román?magyar határon átnyúló Képzési Központ és Értéktár a kulturális és történelmi örökség számára? című pályázatban vállalt nagyváradi kulturális centrum építése, amely a váradvelencei művelődési ház átalakítása és bővítése révén valósul meg. A külső munkálatok 90, míg a belső munkálatok 70 százalékban elkészültek. A szerződés szerint a helyreállítási munkálatokkal 2022. december 31-ig kell elkészülnie a kivitelezőknek.

A Kolozsvári út 85. szám alatt található, a római katolikus egyház tulajdonában lévő kultúrház közel száz évvel ezelőtt épült Nagyvárad külvárosi iparnegyedében. Főleg a helyi műkedvelőknek nyújtott önmegvalósítási lehetőséget, de az 1956-os forradalom leverése után, elrettentés céljából, nyilvános pereket tartottak itt, még halálos ítélet is született a falai között. 1994-ben itt indul a nagyváradi Ady Endre Sajtókollégium, ezért a magyarországi média kiválóságai közül előadóként többen is megfordultak az épületében. A leromlott állapotú épület újjáépítését 2020-ban kezdték meg, új szárnnyal, emelettel bővítik. 

A beruházás az EduCultCentre elnevezésű, RO-HU 446. számú projekt keretében valósul meg, román?magyar határon átnyúló együttműködésben, európai

uniós finanszírozással. A ve
zető partner Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, a többi partnerintézmény a Csokonai Színház, a Körösvidéki Múzeum és a Gheorghe Şincai Bihar Megyei Könyvtár (ez utóbbi a jogi önállóságát időközben elvesztett Várad kulturális folyóirat helyébe lépett).

A projekt célkitűzése: közös terek kialakítása a kulturális interakció, a közös kulturális értékek fenntartható védelme és használata, valamint a turisztikai látványosságok bővítése érdekében a román-magyar határ térségében.  A projekt két egymást kiegészítő pillérre épül: a  meglévő kulturális értékek védelmére és az új közös kulturális értékek megvalósítására.

1) A közös kulturális örökség védelme és megismertetése: a Román-magyar határon átnyúló debreceni Kulturális és Képzési Központ a történelmi örökség védelméért nyújtott be pályázatot, a nagyváradi Körösvidéki Múzeum pedig a közös identitás megszilárdulásának katalizátoraként biztosítja a kulturális örökség közös és kölcsönös védelmét.

2) Tudásmegosztás az új kulturális értékek megvalósítása érdekében: Román?magyar határon átnyúló debreceni Képzési Központ és Értéktár a kulturális és történelmi örökség számára címmel nyújtott be pályázatot, a nagyváradi Román-Magyar Kulturális Központ pedig közösen a debreceni központtal szervez woekshopokat/képzéseket kulturális intézményeknek, színészeknek, művészeknek, romániai és magyarországi kultúrával és ifjúsággal foglalkozó szakemberek számára- a cél a legújabb ismeretek megosztása és az innováció támogatása a kultúra minden területén.

Ez a kettős megközelítés hozzájárul a közös hagyományokon és a kulturális innováción alapuló kreatív területek fejlődéséhez.

Az EduCultCentre elnevezésű projekt teljes költségvetése 10,2 millió euró. Az összeget a következőképpen osztották el: Debreceni önkormányzat ? 5.883.792,80 euró, debreceni Csokonai Színház ? 559.548,20 euró, Körösvidéki Múzeum ? 2.994.852,69 euró, Gheorghe ?incai Megyei Könyvtár ?   734.545,55 euró.