Új alapokra helyezi a debreceni városvezetés a helyi közművelődést

Megszűnik a Debreceni Művelődési Központ, a Honvédtemető kezelése a Déri Múzeumhoz kerül, a Csokonai Színházhoz a felújítás időszakában a Belvárosi Közösségi Házba költözik, és a közeljövőben a közművelődési feladatokat a Debreceni Ifjúsági Ház veszi át. “Bízunk abban, hogy az átalakulás után a debreceniek lakóhelyükhöz közel, magas minőségű kulturális szolgáltatásokat tudnak igénybe venni. A közművelődési rendszerben dolgozóknak pedig a továbbiakban is megfelelő munkakörülményeket tud biztosítani az új rendszer” – mondta Puskás István alpolgármester június 26-án tartott tájékoztatóján.

A kultúra összetett rendszerének utóbbi években végbement fejlesztése, a város számára körvonalazódó perspektívák és feladatok arra késztetik Debrecen önkormányzatát, hogy átgondolja intézményrendszerének, gazdasági társaságainak struktúráját, az egyes intézmények működését – mondta a város kulturális alpolgármestere.

A kultúra területén a legösszetettebb, területileg legkiterjedtebb, a lakosság legszélesebb rétegeivel kapcsolatban lévő szereplő a közművelődés, amelyet fő profilként a Debreceni Művelődési Központ (ekként teljesítve a törvényi előírások szerinti közművelődési feladatellátás követelményét), több egyéb intézmény (Déri Múzeum, Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Csokonai Színház, Vojtina Bábszínház stb.) pedig más tevékenységei részeként lát el. A debreceni önkormányzat első lépésként a közművelődés rendszerét gondolta át, és kívánja átszervezni a következők szerint:

A létrejövő új struktúra tervezésekor a fenntartó önkormányzat egyeztetett szakmai szervezetekkel (Nemzeti Közművelődési Intézet, a Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézete, Emberi Erőforrások Minisztériuma), továbbá az átalakításban érintett munkavállalókkal.

Alapelvek

 • A kulturális törvényben meghatározott feladatok maradéktalan ellátása a törvényi feltételek szerint – ennek része a munkajogi státuszban bekövetkező változások munkavállók számára legelőnyösebb módon történő megvalósítása.
 • A közművelődés társadalomban, kultúrában betöltött szerepének megőrzése, fejlesztése, a sokszínű közösségi élet tovább építése.
 • Debrecen regionális szerepének erősítése a kultúra, s azon belül a közművelődés területén is.
 • Az aktuális társadalmi elvárásokhoz, szakmai kihívásokhoz rugalmasan alkalmazkodó rendszer működtetése; hatékonyság és minőségnövelés.
 • A közművelődésben dolgozók számára a lehető legelőnyösebb munkakörülmények, munkafeltételek biztosítása, folyamatos fejlesztések.

A létrehozandó új rendszer

 • A Méliusz Juhász Péter Könyvtár hálózata veszi át a következő telephelyeket:
 • Csapókerti Közösségi Ház
 • Homokkerti Közösségi Ház
 • Józsai Közösségi Ház
 • Kismacsi Közösségi Ház
 • Nagymacsi Közösségi Ház
 • Ondódi Közösségi Ház
 • Borsos-villa

Ezeken a telephelyeken a könyvtár rendszerével összefüggésben kerül sor a működés átalakítására, oly módon, hogy a közösség tér mint fő funkció tovább éljen, hogy az eddig ellátott feladatok ne sérüljenek, illetve az ezekben az intézményekben működő közösségek élete továbbra is garantált maradjon. A telephelyek működtetéséhez szükséges munkavállalói állomány is a könyvtárban folytatja munkáját.

 • A Honvédtemető kezelése a Déri Múzeumhoz kerül.
 • A Belvárosi Közösségi Ház (Kossuth u 1.) a Csokonai Színházhoz kerül a felújítás időszakában (távlati célunk, hogy itt a debreceni Irodalom Házát alakítsuk ki a Déri Múzeum részeként). A 2020. szeptember-december közötti időszakban a színház bérlőként működik az előadóteremben és kiegészítő helyiségeiben, 2021. januártól veszi át a teljes intézményt. Az itt működő közösségek számára a helyszínen, illetve más egységekben biztosított marad a további működés.
 • Az Újkerti telephelyet, a Tímárházat és a GADE által működtetett Szent Anna utcai egységet a Debreceni Ifjúsági Ház veszi át, mely innentől a közművelődési feladatok ellátásának törvényi kötelezettségét is teljesíteni fogja és a közeljövőben átalakul Debreceni Kulturális Központtá, ezen új egység feladata lesz a városrészi rendezvények szervezése is.

A DMK eszközállománya feladatarányosan kerül elosztásra az intézmények között.

Az átalakulás időbeli ütemezése

Az ütemezés alapelve törvényi előírásoknak megfelelés, különös tekintettel a kulturális törvényben rögzített munkajogi státuszban beálló változásra.

 1. Konzultációs időszak: az érintett intézmények dolgozóinak tájékoztatása, a felkészülés megkezdése, ezzel párhuzamosan a munkavállalók előzetes tájékoztatása a megváltozó munkajogi státuszról, a változással kapcsolatos teendőkről, az új feltételekről stb. (2020. június)
 2. Közgyűlési határozat az átalakulásról (2020. július 2.)
 3. Ajánlattétel a munkavállalók számára a munkaviszony új feltételeiről a kulturális törvény szerint, ebben megjelölve az átalakulás utáni új munkaadót is, ahová a munkajogi státusz megváltozásával egyidőben lépnek át a munkavállalók 2020. november 1-i dátummal. (2020. augusztus 15-ig)
 4. november 1. az intézményi átszervezéssel létrejövő új rendszer életbe lépése (munkajogi változásokkal).
 5. január 1. A DMK megszűnése, ekkortól a feladatokat ellátó intézmény a DISZ.