Városi ökumenikus keresztút virágvasárnap Debrecenben

Sokan összegyűltek vasárnap délután a debreceni Déri téren, hogy részt vegyenek a hagyományos egyházi és városi közös ünneplésen, a virágvasárnapi barkaszentelésen és az azt követő körmeneten. A keresztút idei témája a hazaszeretet volt, mivel virágvasárnap ebben az évben egybeesett az 1849-es Függetlenségi Nyilatkozat debreceni kihirdetésének 170. évfordulójával.

A vasárnap délelőtt megtartott Dalárdatalálkozó résztvevőinek énekével és néptánccal kezdődött meg az idei virágvasárnapi ünnepség Debrecenben, a Déri téren.

Mi azt üzenjünk innen, Debrecenből Európának, a világnak, hogy büszke magyarok és keresztények vagyunk. Igyekszünk a lehető legjobban, legtisztábban megélni hitünket, vallásunkat és örömmel készülünk a húsvétra, a feltámadásra – mondta Papp László, Debrecen polgármestere köszöntőjében.

Papp László beszédét, Asztalos Richárd evangélikus igazgató lelkész igeolvasását, Dr. Fekete Károly református püspök igemagyarázatát, Palánki Ferenc római katolikus megyéspüspök, és Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita barkaszentelési liturgiáját követően, Jézus diadalmas jeruzsálemi bevonulását megidézve, a megszentelt ágakkal, énekelve indult meg a menet a Kossuth térre, a Nagytemplom elé.

A szamárháton érkező Krisztust és üdvözlőit a Kuckó Művésztanya bibliai kort idéző jelmezesei idézték meg, a debreceni néptáncosok közül a lányok jártak körtáncot a téren.

A Kossuth térről, a nagyhétre előretekintve bibliai keresztútjárás kezdődött, melynek stációit az egyházközségek, gyülekezetek fogadták örökbe: a Debreceni Görögkatolikus Parókia, a Debrecen Kistemplomi–Ispotályi Református Egyházközség, a Debreceni Baptista Gyülekezet, a Szent Anna Főplébánia, a Debreceni Evangélikus Egyházközség, és a Debreceni Szent Háromság Magyar Ortodox Egyházközség. A keresztút idei témája a hazaszeretet volt.

A hazaszeretet keresztútja

Bevezető imádság

Urunk, Jézus Krisztus, több mint 1000 éve, hogy magyar néped elindult azon az úton, amelyre szántad: a kereszténység útján. Nem véletlenül mondottad, hogy aki Téged akar követni, annak mindennap fel kell vennie a keresztjét, mert csak úgy bizonyul tanítványodnak.

Szent István királyunk idején őseink is felvették keresztedet a keresztséggel együtt. De Te, Uram, velünk voltál és velünk vagy küzdelmeinkben, szenvedéseinkben, eleséseinkben.

Most a te szenvedésed tükrében nézzük önmagunk életét, és keressük, mit kívánsz tőlünk ma, hogy méltók legyünk nevedet viselni, és kereszteddel dicsekedni.

Töltsd fel lelkünket bűnbánattal, de szent reménységgel is, hogy azzal a hittel járjuk földi küzdelmeink útját, hogy veled együtt nem csak a szenvedésben, de a dicsőségben is részünk lesz.

Felajánljuk keresztutunkat szeretetünk jeleként mennyei Atyánknak, önmagunkért, élőkért, de hálás szívvel gondolunk mindazokra, akik századok során nemcsak küszködtek, de meg is haltak hazánkért, a mi életünk jobbrafordulásáért, függetlenségünkért és megmaradásunkért.

Szeretnénk magasba emelni áldott keresztedet és koronás nemzeti zászlónkat, és így könyörögni a szenvedésekben kiérdemelt diadalért, hazánk feltámadásáért.

Fogadd el ezt a keresztutat engesztelésül szeretett hazánkért és magyar népünkért. Ámen.

Az állomáshelyeken az elmélkedéseket Varga Klári Jászai Mari-díjas színésznő, Berettyán Nándor és Berettyán Sándor, a Nemzeti Színház színművészei és Dánielfy Gergely, a Kaposvári Egyetem színművész hallgatója olvassák fel. Közreműködtek a Debreceni Zenede Pendely családjának tagjai is.

Az egyes állomáshelyek közt a menetben ott énekeltek a Debreceni Dalárdatalálkozó résztvevői is, köztük a Gyimesvölgyi Férfikar, a Köröstárkányi Dalárda és a Váradi Dalnokok is. A stációkon énekelt énekeikkel még felemelőbbé varázsolták az ünnepet.

A városi keresztút után, este a nagytemplomban a Debreceni Helyőrség Zenekar zenés áhítata vette kezdetét, igét hirdetett Sajtos Szilárd őrnagy, tábori lelkész, vezényelt Pál István őrnagy és Kovács Róbert százados.

Fotók: denagy.hu