A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át Fejes Rudolf Anzelm apát

Az államalapítás és az államalapító Szent István király ünnepe alkalmából hétfőn állami díjakat adtak át az Országházban. A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át Fejes Rudolf Anzelm apát, váradhegyfoki premontrei prépost-prelátus.

A Szent István-i mű az a küldetés, hogy építsük az országot – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az államalapítás és az államalapító Szent István király ünnepe alkalmából tartott hétfői díjátadón, az Országházban.

Semjén Zsolt hangsúlyozta: akkor folytatjuk Szent István országépítő nagy művét, ha mindenki megteszi a saját helyén azt, ami az ő speciális küldetése. “Ha mindenki a saját helyén kis Szent Istvánként országépítővé válik, akkor tudjuk folytatni Szent István király országépítő művét” – fogalmazott.

A politikus hozzátette: egy kis létszámú nemzet számára csak akkor van megmaradás, ha minden tagjában benne él a tudat, hogy érdemes és büszkeség ehhez a nemzethez tartozni.

Nincs még egy nemzet, amelynek uralkodóháza annyi szentet adott volna a katolikus egyháznak, mint az Árpád-ház, vagy arányait tekintve annyi Nobel-díjas tudósa lenne, mint a magyarságnak – mondta Semjén Zsolt.

Fejes Rudolf Anzelm 

Premontrei szerzetes, a Szent István vértanúról nevezett Váradhegyfoki Prépostság apátja, prépost-prelátusa, a magyar premontrei cirkária atyaapátja. Az idős és beteg Budai Mártontól, aki Gerinczy Pál apát halála (1965) óta a premontrei rend vikáriusaként szolgált, Hermenegild Noyens generális apát 1998. január 1-én megvonta a rendfőnöki mandátumot, az apátság vezetésével Fejes Rudolf Anzelmet bízta meg. A román állam az apátságot elismerte, de a Szentszék és Románia között 1928-ban létrejött konkordátumra hivatkozva nem ismerte el a külföldről kinevezett rendfőnököt. Azért, hogy a váradhegyfoki apátság az állam felé is elfogadható rendfőnököt kapjon, a választás érvényességéhez szükséges minimális számú rendtaggal rendelkező konvent tagjai 1999. március 26-án Nagyváradon összejöttek és rendfőnökké választották Fejes R. Anzelmet.

A benedikálást április 21-én Tempfli József nagyváradi püspök végezte. A váradhegyfoki apátságot a generális káptalanokon a csornai apát és a gödöllői kormányzó perjel képviselték; a generális apát választása (1996) volt az első alkalom, amelyen Fejes R. Anzelm személyesen részt vett.

Az apát ma is küzd a prépostság elkobzott birtokainak visszaszolgáltatásáért. Az egykori híres nagyváradi Premontrei Gimnázium egyelőre nem alakult újjá. (Itt tanított például Juhász Gyula.) Az egykori gimnázium épületében jelenleg a Mihai Eminescu főgimnázium működik. (Forrás: https://hu.wikipedia.org)

A várad-hegyfoki premontrei kanonokrendi prépostság szerzetesközössége védőszentjét, Szent István első vértanút ünnepelte augusztus 3-án, szombaton. Fotó: magyarkurir.hu

Kiemelt kép: kdnp.hu