Német nyelvű katolikus misszió indult Debrecenben

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök június 9-i hatállyal megalapította a Debreceni Szent Anna Német Nyelvű Katolikus Missziót, vezetésével pedig dr. Krakomperger Zoltánt, a Szent Anna Egyházközség plébánosát bízta meg. Az első német nyelvű szentmisét a Szent Anna-székesegyházban Pünkösd vasárnap tartották.

Az elmúlt években Debrecenben és vonzáskörzetében jelentősen megnőtt — és várhatóan még növekedni fog —, az itt dolgozó, tanuló vagy gyógyulni, üdülni kívánó német anyanyelvű, vagy ezen a nyelven megszólítható személyek és családok száma. Ezzel a misszióval szeretnének a német anyanyelvűek, vagy ezen a nyelven megszólíthatók számára hitbeli otthont biztosítani Debrecenben. A Misszió küldetésének tekinti az itt tanuló egyetemi hallgatók és az itt vendégként, turistaként tartózkodó személyek lelki gondozását is, mert fontosnak tartja biztosítani ezt azok számára, akik hetekig vagy hónapokig Debrecenben tartózkodnak.

Lehetőségek a katolikus német nyelvű misszióban

Német nyelvű szentmisék

A Szent Anna Katolikus Misszió Debrecenben lehetőséget kínál arra, hogy a hívek német nyelvű szentmisén vegyenek részt vasárnaponként 16.30-kor a Szent Anna-székesegyházban. Az igényfelmérést követően kéthetenként, ill. heti rendszerességgel fognak tartani szentmisét német nyelven. 

Élet az egyházközösségben

Különösen fontos, hogy legyen lehetőség a közösségi lét megtapasztalására és a származási ország szokásainak ápolására. A külföldi tartózkodás időbeli behatároltságával együtt jár a folyamatos érkezés és távozás. Az érkezők üdvözlése és a távozók búcsúztatása hatékony formálója lehet a közösség életének.
A szentmisék után a misszió munkatársai szívesen várják a beszélgetésre vágyókat a templom főbejáratánál. Sokak számára fontos segítség másokkal megismerkedni, beszélgetésbe elegyedni, kapcsolatokat keresni és értékes információkhoz jutni.

A bűnbocsánat szentsége
Gyónási lehetőséget biztosítanak német nyelven. Sor kerülhet rá a székesegyházban (a pap ottlétének ideje olvasható a gyóntatószéken) vagy telefonon történő egyeztetés szerint.

Lelki beszélgetések

A missziós munkatársak készen állnak négyszemközti beszélgetésekre is előzetes egyeztetés alapján.

Spirituális körséta

Igény szerint és egyeztetés után ingyenes lehetőséget biztosítanak a székesegyház lelki és kulturális értékeinek megismertetésére, ill. átadására. (Találkozás a székesegyház főbejáratánál.) 

Segítségnyújtás

A misszió munkatársai szívesen rendelkezésre állnak, ha felvilágosításra és tájékoztatásra van szükség. Konkrét támogatásra, például szállásközvetítésre egy-egy személy számára azonban nem vállalkozhatnak. 

Beszámolók, tapasztalatcsere

A hívek beszámolóit, tapasztalatait, személyes élményeiket örömmel fogadják. Az információikat természetesen bizalmasan kezelik.

Az anyagi támogatás lehetősége: Ha a Szent Anna Német Nyelvű Katolikus Missziót anyagilag támogatni kívánják, adományukat a következő számlára utalják:
CIB Bank, Debrecen 1070 2064 7042 4368 5110 0005
Számlatulajdonos: Szent Anna Főplébánia Debrecen
Kedvezményezett: „Deutschsprachige Mission”

 

Fotó: a Szent Anna-székesegyház