Rólunk

Debrecen Nagyváradi Értesítő célja: értesíteni Debrecen és Nagyvárad polgárait az őket kölcsönösen érintő, számukra fontos közérdekű információkról, törvényhozási-, közigazgatási-, politikai-, gazdasági-, kulturális-, sport- és közéleti eseményekről. Igyekszik naprakész tájékoztatást nyújtani minden olyan helyi, megyei és régiós hírről, amely a két város lakosságának életét, egymáshoz fűződő kapcsolatát befolyásolja vagy befolyásolhatja. Legyen szó magán- vagy közügyekről, a hírportál feladatának tekinti az egymás városaiba utazókat segíteni céljaik elérésében. Ugyanakkor szeretné a híd szerepét betölteni a román-magyar határ két oldalán található, szomszédos közösségek között. 

denagy.hu szellemi elődjének tekinti a Debreczen-Nagyváradi Értesítő című lapot, mely úgy vonult be a magyar sajtótörténetbe, mint az első Debreceni újság, mely ráadásul csaknem hatvan éven át élt, és szolgált ?összekötő kapcsul? Debrecen és Nagyvárad között.

Hirdető, szépirodalmi és vegyes tartalmú, közérdekű hetilap

A lap történetét Bakó Endre, debreceni újságíró, irodalomtörténész így foglalta össze:

?1843-ban indult útjára Debrecenben a Debreczen?Nagyváradi Értesítő című heti-, illetve (utolsó évében) havilap, s az 1902. évi augusztusi számmal szűnt meg. Csaknem hatvan évet élt tehát! Célját, funkcióját így fogalmazta meg: ?Adás-vevés ?s mindenféle hirdetményekkel hetente megjelenik.? Majd később: ?Bihar-Szabolcs-megyei hirdető. Kereskedelmi, ipar, gazdászat, hírvegy, újdonság s különféle tartalommal.? 1873-tól lesz ?hirdető, szépirodalmi és vegyes tartalmú közérdekű hetilap?, aztán más megfogalmazásokban, de mindvégig ez marad. Profilja tehát csak másodlagosan szépirodalmi, de azért szép számmal közölt verset, prózát többnyire élő íróktól, elvétve klasszikusoktól (Petőfi, Jókai, Mikszáth, Gárdonyi, később Ady Endre, Móricz Zsigmond.?

(varad.ro/Irodalmi kapcsolatok Debrecen és Nagyvárad között)

Balla bácsi, az úttörő

A Debreczen-Nagyváradi Értesítő alapítója és szerkesztője Balla Károly (Sály, 1803. június 9. ? Mezőcsát, 1881. szeptember 2.) színész, színházigazgató volt.
1820-ban lett színész, 1828-tól 15 éven át kisebb társulatok igazgatója volt. 1843-ban alapította meg a lapot, melyet 30 éven át szerkesztett.

Balla bácsi portréja a Debreczen-Nagyváradi értesítő 1881. évi évfolyamának 39. számában

Balla Károly lapirodalmunkban és színészetünkben is úttörőnek számított. ?Színigazgató volt akkor, mikor nem volt még palotája Tháliának? Hírlapíró volt akkor, midőn a táblabíró csak a lőcsei kalendáriumot olvasta, s nem adott egy garast egy raktár hírlapért.?

A lapocska, mely eleinte csak hirdetések közlésével foglalkozott, az évtizedek alatt tekintélyes társadalmi lappá nőtte ki magát.

1873-ban ? tekintettel idős korára ? ?Balla bácsi? átadta az újság szerkesztését másnak. Nyugalomba vonulása után is követte lapja sorsát, melynek gyarapodásán őszintén örült. ?? Csak csináljátok ? mondá gyakran ? fiatalok vagytok. Az ?Értesítő? első lap lesz még.?

A denagy.hu, több mint száz évvel szellemi elődjének megszűnése után, annak alapítójához méltó úttörőként, a mai kor igényeinek és lehetőségeinek megfelelő formában, a régi hittel és lelkesedéssel várja debreceni és nagyváradi olvasóinak pártfogását.

A Debreczeni?Nagyváradi Értesítő emléktáblája ma, az egykori szerkesztőség falán, a Dósa nádor téren